Malé filmy o velkých veciach | Short Movies About the Big Things

 

Did you think democratic values, civic rights and freedoms are already forgotten in Central Europe? Did you also thought Visegrad region is just an artificial construct? Maybe we could change your mind. Or are you just interested in media campaign for civil values in non-governemntal sector? Come join us at do Lab Café, Námestie SNP 25, Bratislava on 6.th October 2017, 19:00-21:00.

During the evening with civil society players of four Central Europe countries, you’ll have a chance not only to see a few of value-promotion spots in premiere, before launched online, but also talk peer-to-peer with their creators and activist from different countries.

 

Host: Gabriel Šípoš (journalist, director of Transparency International Slovakia)

Guests:

Katarzyna Batko-Tołuć (activist, Sieć Obywatelska Watchdog Polska)

Gyula Mucsi (Transparency International Hungary)

Gregor Valentovič (film director)

Ondřej Cakl (Transparency International Czech Republic)

Zuzana Hlávková (whistleblower)

Lívia Filusová (Furia Film Slovakia)

Program:

19:00 introduction, presentation of short-films by their creators, screening of films

20:00 Movie Queries – Panel with creators

20:20 Debate on Visegrad values in media – based on films

21:00 free debate

 

Organized by SVISS partners: Transparency International Czech Republic, Fura Film Slovakia, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Transparency International Hungary.

 

 

https://www.facebook.com/LabCafeCreate

https://www.sviss.info

 

The event is supported by Visegrad Fund.

 

Malé filmy o velkých věcech

 

Mysleli jste si, že demokratické hodnoty a občanská práva a svobody jsou už ve střední Evropě passé? Považujete Visegrádskou čtyřku za konstrukt? Možná Vás přesvědčíme, že to tak není. Nebo Vás prostě jen zajímá, jak vypadá hodnotová mediální kampaň v občanském sektoru? Přijďte se podívat do Lab Café, Námestie SNP 25, Bratislava 6. 10. 2017, 19:00-21:00.

Na komponovaném večeru se zástupci evropských občanských iniciativ budete mít možnost nejen zhládnout několik nových spotů týkajících se hodnot občanské společnosti ve střední Evropě, tedy tématu nadmíru aktuálnímu, ale osobně pohovořit s tvůrci kampaní, aktivisty a obránci demokracie ve středoevropském prostoru.

 

Moderuje: Gabriel Šípoš (žurnalista, ředitel Transparency International Slovenská republika)

Hosté večera:

Katarzyna Batko-Tołuć (aktivistka, Siec Obywatelska Watchdog Poland)

Gyula Mucsi (Transparency International Maďarsko)

Gregor Valentovič (režisér)

Ondřej Cakl (Transparency International Česká republika)

Zuzana Hlávková (whistleblowerka)

Lívia Filusová (Furia Film)

 

Program:

19:00 úvod, prezentace krátkých filmů a spotů jejich tvůrci, promítání

20:00 dotazy k filmům – panel s tvůrci

20:20 debata na téma Visegrádských hodnot v méediích

21:00 volná debata

Pořádají partneři v projektu SVISS: TI Česká republika, TI Maďarsko, Furia Film (SK), Sieć Obywatelska Watchdog Polska
https://www.facebook.com/LabCafeCreate

Akce byla podpořena Vsiegrádským fondem.

 

Pan Pytajnik in picture

The first prize for design of the script goes to Watchdog Poland, which is working on movie called Pan Pytajnik. The idea is that there is a MrQuestion who accompanies different situation connected with public information. He is like a shadow, causing anxiety. The idea is to show that questions may concern different situation and are natural. People should ask. indeed.

TI-CZ already shot the material for video

(Čj níž.) The spot dedicated to the issue of conflict of interests in democratic society was already executed in Prague under the direction of Petr Šourek (theatrical director, playwright, activist and journalist). Our team starred in the short as well as Daniel Šváb (Divadlo Y/Theatre Y) and Eva Čechová (StartUpComedy). The rough cut shall be expected till the end of June.

V Praze už proběhlo natáčení video-spotu na téma střetu zájmů. Režijního vedení se ujal Petr Šourek a v hlavních rolích excelovali nejen členové expertního týmu TI-ČR, ale i herci Eva Čechová a Daniel Šváb. Hrubý střih audiovizuálního materiálu by měl být zpracován do konce června.

We are going to shoot the short-movies!

And the very fact of easy consensus about the content and formats among the partners of our new on-line-media project proves that there is a certain Visegrad space – not only as a political concept, but as a virtual culture-political landscape.

The video-shorts will represent unique content itself, yet the topical issues are common in all Visegrad countries, since our nations have been undergoing quite similar socio-political development in quite similar international circumstances. On the other hand the solutions and public opinions of those issues are interestingly different (see the freedom of speech, gender aspects of corruption…). Topics like whistleblowing, gender aspects of corruption, corruption in sports, direct democracy etc. shall be presented via attractive audio-visual dramaturgy making it accessible and understandable for widest public (in on-line media).

In the era of post-truth democracy – which at the same time is an inevitable fact as well as un-acceptable condition – we shall point out the best use of media support and media strategies useful for civic oversight of public affairs in each country, reinforcing the media alliances in the countries, where the freedom of speech seems to be weakened recently. Thus SVISS has extraordinary chance to stream Visegrad values, literally.